Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
Người đăng: . .Ngày đăng: 20/05/2015 .Lượt xem: 2547 lượt.
Tấm gương suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quan tâm lãnh đạo, rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm đến việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng về đạo đức, tư cách người cách mạng.
Trong 23 điểm nêu trong cuốn Đường cách mệnh, từ năm 1927, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những phẩm chất đạo đức cần có đối với người cách mạng, như: cần kiệm; hòa mà không tư; cả quyết sửa lỗi mình; cẩn thận mà không nhút nhát; nhẫn nại (chịu khó); vị công vô tư; không hiếu danh, không kiêu ngạo; nói thì phải làm; hy sinh; ít lòng tham muốn về vật chất; khoan thứ; có lòng bày vẽ cho người; quyết đoán; dũng cảm...
Trong giai đoạn 1930-1945, Người kiên định thực hiện đường lối chiến lược cách mạng của Đảng, mang lại thắng lợi to lớn, vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, giành lại nền độc lập cho dân tộc.
Sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân, với cương vị người đứng đầu, Người cùng với Đảng chèo lái con thuyền cách mạng trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp những năm 1945-1946, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng.
Người đã xác định đường lối “kháng chiến, kiến quốc”, “thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược”; lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước; cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong cuộc đấu tranh đó, Hồ Chí Minh tự đặt mình trong tập thể, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, như Người đã viết: “Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó” và nguyện vọng đi cùng với đồng bào, dù phải hy sinh tính mạng cũng không nề.
Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, tư cách của một đảng viên, trung thực, trách nhiệm, luôn luôn phấn đấu làm tròn mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng, mẫu mực của một người cộng sản suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nổi bật ở các điểm sau:
Một là, tấm gương tuân thủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
Là người thành lập, rèn luyện và là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện kỷ luật của Đảng nghiêm minh và tự giác. Quan tâm việc mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, Người đã gương mẫu thực hiện dân chủ đầy đủ và tích cực nhất trong sinh hoạt đảng. Người xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần “phụ trách” trước Đảng, trước dân tộc và nhân dân.
Hai là, tấm gương luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Đó là:
Tấm gương luôn luôn giữ vững và rèn luyện ý chí, quyết tâm thực hiện với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”; với phẩm chất thật trung với Đảng, thật hiếu với dân”.
Tấm gương khổ luyện, tiếp thu các giá trị văn hóa, tự hoàn thiện nhân cách không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ.
Tấm gương rèn luyện, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; lòng nhân ái bao la, trong sáng, thủy chung; lối sống giản dị, trung thực, hòa đồng, làm chủ bản thân và luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực chân, thiện, mỹ. 
Tấm gương rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày. 
Tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào kết quả của quá trình xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, bởi như chính Người đã quan niệm: ở phương Đông và ở Việt Nam, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

(Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Thông báo nội bộ, tháng 4/2015)

Văn Bảo (Sưu tầm)
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đảng bộ Đảng bộ cơ quan quân sự huyện Núi Thành- Học tập và làm theo lời Bác
Học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh gần dân, trọng dân và vì dân
Nhìn lại 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Tam Xuân 2
Chi bộ Quân sự xã Tam Hòa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học Bác để phục vụ quê hương
Các tin cũ hơn:
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời gắn bó với nhân dân
Thầy giáo tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, gắn với việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.