Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

V/v triển khai Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã
Người đăng: . .Ngày đăng: 20/08/2015 .Lượt xem: 763 lượt.
Xem nội dung: CV 741-CCHC-thuc_hien_TTHC_2015.doc
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam