Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Tổng hợp danh sách khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2015
Người đăng: . .Ngày đăng: 23/11/2015 .Lượt xem: 1964 lượt.
Xem nội dung: Tổng hợp danh sách kê khai tài sản khối cơ quan.xls
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Các tin cũ hơn:
V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015