Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Người đăng: . .Ngày đăng: 23/11/2015 .Lượt xem: 2177 lượt.
Xem nội dung: Phu luc 3 Hướng dẫn Mẫu kê khai TT 08.doc
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Tổng hợp danh sách khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2015
V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015