Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

UBND huyện Núi Thành công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008
Người đăng: . .Ngày đăng: 29/12/2015 .Lượt xem: 1472 lượt.
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Quyết định số 11516/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng(HTQLCL) phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 đối với 100% thủ tục hành chính tại các phòng ban chuyên môn của huyện Núi Thành.
Đánh giá cho thấy, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa cán bộ quản lý với tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát các phần việc của từng cá nhân, bộ phận một cách chặt chẽ, qua đó kịp thời đưa ra những giải pháp thích hợp và kịp thời. HTQLCL đã hỗ trợ hiệu quả cho cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiêm chi phí, đặc biệt là tạo nên bước chuyển biến căn bản trong việc đơn giản hóa, công khai, minh bạch mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, công dân nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính tại mỗi đơn vị./.

Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:
Quyết tâm chuyển mạnh nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ
Thông báo địa chỉ phản ánh cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cánh hành chính tại xã Tam Hòa
Khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện năm 2016
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính
Công tác công khai minh bạch tại huyện Núi Thành
Cải cách thủ tục hành chính ở huyện Núi Thành: Vì sự hài lòng của người dân
UBND huyện Núi Thành thông qua kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
Các tin cũ hơn:
Huyện Núi Thành triển khai phần mềm một cửa điện tử
Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Núi Thành năm 2015.
Sở nội vụ công cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Tập huấn chính sách tinh giản biên chế
Lập danh mục và chuẩn hóa tên thủ tục hành chính
Triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn năm 2014
Huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2014