Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ỏ Núi Thành
Người đăng: . .Ngày đăng: 13/01/2016 .Lượt xem: 545 lượt.
Qua 5 năm (từ 2011 đến 2015), thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đạt được những kết quả khả quan. Chương trình được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ và nhân dân.
Qua thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều làng quê ở Núi Thành khởi sắc, đời sống cư dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít hạn chế, tồn tại qua thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua.
Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành, kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là phải coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân, cần làm rõ được quan điểm “dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ”. Từ đó xóa dần tư tưởng trồng chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phù hợp theo từng thời kỳ đồng thời nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong xây dựng nông thôn mới, biết tuyên truyền để nhân rộng mô hình tốt ra địa bàn.
Kinh nghiệm còn cho thấy, ở địa phương nào huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc để toàn dân và xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới thì ở đó đạt hiệu quả cao trong thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điều quan trọng nữa là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách kích cầu, khơi dậy nguồn lực tại chỗ của nhân dân, xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở cấp xã. Cùng với đó là biết phát huy tối đa quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch các nguồn đầu tư, dành tỉ lệ thích đáng kinh phí trực tiếp của Chương trình để hỗ trợ lãi vay nhằm đưa được lượng vốn lớn vào sản xuất – kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết với doanh nghiệp.
Cũng theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành, một kinh nghiệm rút ra qua 5 năm xây dựng nông thôn mới là phải lấy tinh thần thi đua, cạnh tranh làm phương châm chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc. nhắc nhỡ đến tận cơ sở thôn, xóm để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ và đưa ra định hướng cho cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,
Chào đón năm mới 2016, huyện Núi Thành đã có 3 xã điểm: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng 7 xã điểm giai đoạn 2016-2020 là Tam Giang, Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây, Tam Hải và Tam Tiến. Điểm lại những kinh nghiệm rút ra qua 5 năm xây dựng nông thôn mới để thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm đến trên địa bàn Núi Thành.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thành quả xây dựng nông thôn mới ở Tam Xuân 1
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, phương hướng – nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
Làng quê khởi sắc
Đoàn công tác tỉnh hoàn thành thẩm định các tiêu chí tại 4 xã điểm nông thôn mới
Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh về thẩm định 19 tiêu chí xây dựng NTM tại xã Tam Hòa
Dân vận khéo góp phần xây dựng Nông thôn mới
Xã miền núi Tam Mỹ Đông trao sinh kế cho người nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới
Các xã điểm tích cực chuẩn bị các điều kiện để tỉnh thẩm định các tiêu chí nông thôn mới
Xã miền núi Tam Sơn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư
Xã Tam Hòa tổng kết 5 năm “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp và tổng kết năm sản xuất nông nghiệp 2015
    
1   2   3   4