Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
Người đăng: . .Ngày đăng: 06/04/2016 .Lượt xem: 546 lượt.
Tam Mỹ Đông là xã đầu tiên của huyện Núi Thành tổ chức lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới. Tại thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, Tam Mỹ Đông đã cơ bản đạt 19 tiêu chí và mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 21.3.2016 công nhận xã Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đến nay, huyện Núi Thành có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa và Tam Mỹ Đông.
Hơn 5 năm qua, cả hệ thống chính trị xã Tam Mỹ Đông vào cuộc đồng bộ vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới và đạt được những thành quả nổi bật, nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, phát triển các mô hình kinh tế. 5 năm (từ 2011- 2015), xã huy động tổng kinh phí để xây dựng nông thôn mới hơn 84 tỉ 085 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 21 tỉ đồng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, xã Tam Mỹ Đông thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên; tất cả các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đều do nhân dân bàn bạc, thành lập ban quản lý, cử ban giám sát và huy động nhân dân hưởng lợi trực tiếp thực hiện với sự giám sát, theo dõi thường xuyên của Ban chỉ đạo; Ban quản lý xã. Tam Mỹ Đông biết vận dụng linh hoạt trong chỉ đạo và điều hành, công tác dân vận gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực. Xã phân công công việc cụ thể đối với từng ngành; từng thành viên Ban chỉ đạo; Ban quản lý đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cụ thể cho từng năm. Từ cơ sở đó mà triển khai thực hiện. Ngoài ra, xã Tam Mỹ Đông tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, lồng ghép vốn từ các chương trình để thực hiện đạt hiệu quả. Đó chính là những bài học được rút ra trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới.
Tuy nhiên, theo ông Châu Ngọc Phúc – Bí thư Đảng ủy – CT UBND xã Tam Mỹ Đông thì trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế đó là: Trong thời gian đầu sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã chưa thực sự quyết liệt và đồng bộ nên việc thực hiện các tiêu chí còn chậm, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức tốt về vai trò chủ thể của mình nên việc huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn nhiều khó khăn, việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để nâng mức thu nhập cho người dân còn gặp nhiều lúng túng. Một số tiêu chí mới đạt ở mức độ 70% như: hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi, một số tiêu chí tuy đã đạt nhưng chưa thực sự bền vững như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự...
Để đảm bảo giữ vững xã nông thôn mới, trong thời gian đến, xã Tam Mỹ Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và nâng cao mức độ đạt các tiêu chí, nâng chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí lên 100%; phấn đấu đến năm 2020 xã Tam Mỹ Đông không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội không còn khả năng thoát nghèo); nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đến năm 2020 đạt trên 95%; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đến năm 2020 đạt trên 45%. Tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn đạt tiêu chuẩn “Thôn văn hóa” liên tục từ 3 năm liền trở lên. Xây dựng các mô hình, đề án, phương án phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập của người dân. Cải thiện môi trường; xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn toàn xã; tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt trên 95%; tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng khu nghĩa trang nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông hằng năm đạt “Trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; duy trì Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trở lên”.
Vui mừng tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 9 tháng 4 đến, cán bộ - nhân dân xã Tam Mỹ Đông tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) vận động nhân dân thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới
Xã miền núi Tam Thạnh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Xã đảo Tam Hải trên đường phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tam Giang với giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2017
Xã Tam Xuân 1 tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tam Xuân 2 tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Vùng cát Tam Hòa đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tam Xuân 2 qua 5 năm xây dựng nông thôn mới
Bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ỏ Núi Thành
    
1   2   3   4   5