Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Người đăng: . .Ngày đăng: 23/06/2016 .Lượt xem: 563 lượt.
Đến thời điểm nầy, huyện Núi Thành đã qua hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã có 4 xã là Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa và Tam Mỹ Đông được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015;
7 xã Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Tây, Tam Anh Nam, Tam Tiến và Tam Hải tiếp tục được chọn xây dựng điểm giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung, qua thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đã đạt được những thành quả to lớn, tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều hạn chế cần được khắc phục. Để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu kém, tồn đọng, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành và cơ cấu vốn đối ứng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. 

Riêng đối với huyện Núi Thành, đoàn của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại xã Tam Hòa, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và Tam Mỹ Đông vào ngày 22/7/2016. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư được giao trực tiếp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đoàn nắm rõ tình hình thực tiễn về phân bổ vốn, công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương giai đoạn 2011-2015, chỉ ra được những mặt mạnh, thiếu sót, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong phân bổ vốn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp. Từ kết quả đó, đoàn có cơ sở tham mưu phân bổ vốn, những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu đã đề ra của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương báo cáo đúng tình hình, kết quả thực hiện các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xấy dựng nông thôn mới thời gian quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục và đề xuất cấp trên hướng xử lý những tồn tại, vướng mắc để thực hiện tốt Chương trình trong thời gian đến.
Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả đầu tư xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, việc phát huy hiệu quả các công trình và việc quyết toán dự án theo quy định; kiểm tra tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí cơ cấu vốn đối ứng của địa phương cho các công trình được xây dựng được UBND tỉnh phân bổ; đánh giá kết quả phân bổ vốn, công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua ở địa phương; kế hoạch, giải pháp xử lý nợ đọng thuộc quyền trách nhiệm huyện, xã; kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn; những tồn tại, kiến nghị và đề xuất.
Để đợt kiểm tra đạt hiệu quả, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND huyện báo cáo bằng văn bản về kết quả phân bổ vốn, công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, những tồn tại, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất về tình hình triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; kế hoạch, giải pháp xử lý nợ đọng thuộc phần trách nhiệm của huyện, xã trong thời gian đến; kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn.
Đoàn kiểm tra cũng sẽ nghe các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông báo cáo các nội dung liên quan công tác sử dụng, phân bổ nguồn vốn. Đồng thời đoàn còn kiểm tra các quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các hồ sơ đầu tư có liên quan, các quyết định bố trí vốn đối ứng của địa phương. Sau đó, đoàn của tỉnh sẽ đi kiểm tra thực tế một số công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng và các công trình đang thi công.
Kiểm tra chuyên đề về nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành và cơ cấu vốn đối ứng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 là việc làm cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến. 

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
Thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) vận động nhân dân thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới
Xã miền núi Tam Thạnh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Xã đảo Tam Hải trên đường phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tam Giang với giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2017
Xã Tam Xuân 1 tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
    
1   2   3   4   5