Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Người đăng: . .Ngày đăng: 18/07/2016 .Lượt xem: 577 lượt.
Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành do ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban đã tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát công tác xây dựng nông thôn mới tại 4 xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Anh Bắc.
Qua kiểm tra tại các xã cho thấy: Chủ trương xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 4 xã có nhiều cố gắng và mỗi xã đã đạt được từ 5 đến 7 tiêu chỉ trong tổng số 19 tiêu chí của Chương trình. Các xã như Tam Thạnh, Tam Sơn hệ thống chính trị đã vào cuộc khá tốt, các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khá rõ ràng. Tuy nhiên qua kiểm tra cũng đã cho thấy: các xã này thuộc xã nghèo của huyện; nguồn nhân lực để thực hiện Chương trình còn hạn chế; có nơi công tác xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, công tác phối hợp giữa các ngành chưa thật sự sâu sát, đồng bộ… 
Phát biểu chỉ đạo tại các xã nêu trên, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành đã chỉ rõ: Công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. 4 xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Anh Bắc nằm trong giai đoạn cuối của lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện và mục tiêu là từ nay đến 2020 phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Trung ương. Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Ngoài sự tự thân nỗ lực, các địa phương cần xem xét khớp nối cho được với các Đề án mà huyện Núi Thành đã thông qua. Phải có sự liên hệ với các ngành ở cấp trên để có sự hỗ trợ cho từng tiêu chí. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo xã và từng ngành, đoàn thể mà đề ra mục tiêu và thực hiện có hiệu quả như cách làm của xã Tam Thạnh: Hội liên hiệp Phụ nữ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 không có hộ nghèo do Phụ nữ làm chủ hộ và tương tự với các đoàn thể, các ngành khác. Ông Nguyễn Văn Thịnh còn nhấn mạnh thêm: trong số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay cần chú trọng những tiêu chí mang tính động như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, an ninh trật tự xã hội, môi trường, hộ nghèo và làm thế nào cho người dân hiểu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn dân và người thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới cũng là người dân./. 

Phạm Cúc 

[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
Thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) vận động nhân dân thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới
Xã miền núi Tam Thạnh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Xã đảo Tam Hải trên đường phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tam Giang với giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2017
    
1   2   3   4   5