Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Nhìn lại 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Tam Xuân 2
Người đăng: . .Ngày đăng: 04/10/2016 .Lượt xem: 852 lượt.
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04 của BCH TW về những vấn đề cấp bách trong xây dung Đảng hiện nay trên địa bàn toàn xã trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.
Thông qua cuộc vận động, nhận thức của các bộ, đảng viên và nhân dân ngày một nâng lên. Góp phần thúc đẩy KTXH ở địa phương ngày một phát triển. Đánh giá 5 năm thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã cho thấy:
Từ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 09-KH/HU ngày 21/9/2011 của Huyện ủy Núi Thành, Đảng ủy xã Tam Xuân II đã ban hành một số văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 10-KH/ĐU về triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW đến năm 2015; Hướng dẫn số 04-HD/ĐU về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân trong toàn xã bằng nhiều hình thức; mỗi năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Với những chuyền đề theo từng năm như: chuyên đề toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã. 

Đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc cam kết thực hiện về trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Qua theo dõi vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng cao; việc tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng học tập ngày càng được nâng lên...Đã xuất hiện nhiều mô hình làm theo gương Bác, bước đầu có hiệu quả như:
- Uỷ ban Mặt trận tổ Quốc xã với mô hình vận động Quỹ vì người nghèo, giúp các hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, xoá nhà tạm, nhà dột nát, mô hình trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo...Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều đợt tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động về nguồn, về các địa bàn khó khăn, tham gia giúp đỡ nhân dân với hàng trăm ngày công, tặng nhiều xuất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo.
- Hội Phụ nữ xã với mô hình “nuôi heo đất”,“hũ gạo tiết kiệm”,“thu gom rác thải” đã giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, nhiều trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường...Hội Nông dân với phong trào giúp nhau xói đói giảm nghèo, thực hiện các mô hình, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi heo nái sinh sản, heo thịt; nuôi gà, thả vườn, nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, làm nấm rơm...
- Hội Cựu Chiến binh với các mô bảo vệ an ninh trật tự, góp vốn cho vay không lấy lãi ở hầu hết các chi hội...Hội chữ thập đỏ duy trì phong trào hiến máu tình nguyện để cứu người, với nghĩa cử ‘‘một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hội khuyến học xã đã phát động mô hình khuyến học, khuyến tài ở hầu hết các thôn, các trường học, các hội, đoàn thể và nhiều tộc họ, đã duy trì thường xuyên và hằng năm các tổ chức đều trao thưởng khuyến học cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới.
- Trường mẫu giáo Trúc Đào đã phát động phong trào vận động mỗi cô giáo tiết kiệm 1.000đồng/ 1 ngày để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp bước đến trường. 
- Câu lạc bộ gia Đình hạnh phúc thôn Phú khê Tây với mô hình Hộ gắn hộ đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Mô hình góp vốn cho vay không lãi của chi hội CCB thôn An Khuông để mua Trâu sinh sản, cho các hội viên CCB khó khăn mượn.
- Gắn với các địa chỉ nhân đạo từ thiện để giúp đỡ những hộ nghèo khó khăn vươn lên trong cuộc sống, doanh nghiệp tư nhân Bửu Nguyệt và đạo hữu chùa Vĩnh An, tập thể cán bộ Công đoàn xã, tập thể chi bộ thôn Bà Bầu hằng tháng đã hổ trợ mỗi đơn vị 06 địa chỉ nhân đạo với số tiền cho mỗi địa chỉ 200.000 đồng/ tháng.
Bên cạnh những điển hình của tập thể cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân điển hình, thể hiện qua hành động việc làm và những đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương... Đó là Đ/c Nguyễn Thế Lại đảng viên chi bộ Bà Bầu một Đảng viên Lão thành Cách mạng, hằng năm thông qua việc tiết kiệm chi tiêu đồng chí đã giành tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo nhân dịp tết, ủng hộ quỷ khuyến học của xã, của thôn. Thầy Trương Tòng giáo viên trưởng THCS Chu Văn An, bằng việc thường xuyên đi xe đạp hằng ngày tiết kiệm tiền xăng dùng để tặng cho học sinh nghèo với tổng số tiền 10.500.000đ; chị Nguyễn Thị Đạt ở thôn Bích Ngô Đông tiết kiệm chi tiêu hằng ngày bằng việc nuôi heo đất để dành tiền hổ trợ cho phụ nữ nghèo gặp khó khăn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ hằng năm. Sư cô thích nữ Minh Thái Chùa Vĩnh An với phương châm sống ‘‘Tốt đời đẹp đạo” đã thường xuyên vận động từ các nhà hảo tâm để tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương; Đó là hình ảnh tiêu biểu của Đ/c Mai Đình Thanh Trưởng công an xã, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọ công an viên thôn Phú Khê Tây, Đ/c Nguyễn Xuân Vũ Trưởng thôn Thạch Hưng, Đ/c Nguyễn Hoàng Chủ tịch hội khuyến học xã, Đ/c Thái thị Loan chi hội trưởng nông dân thôn Vĩnh An, Đ/c Nguyễn Thị Thi Bí thư chi đoàn thôn Bà Bầu; 
Có thể đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua trên địa bàn xã, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, phong cách công tác của đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; cán bộ, đảng viên của địa phương đã xác định trách nhiệm trong sinh hoạt đảng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, không gây phiền sách nhiểu nhân dân; thực hiện thành công chương trình xây dựng xã nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng, xây dựng đường giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Tấn Đồng
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đảng bộ Đảng bộ cơ quan quân sự huyện Núi Thành- Học tập và làm theo lời Bác
Học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh gần dân, trọng dân và vì dân
Các tin cũ hơn:
Chi bộ Quân sự xã Tam Hòa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học Bác để phục vụ quê hương
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời gắn bó với nhân dân
Thầy giáo tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, gắn với việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.