Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Đảng bộ Đảng bộ cơ quan quân sự huyện Núi Thành- Học tập và làm theo lời Bác
Người đăng: . .Ngày đăng: 04/11/2016 .Lượt xem: 1230 lượt.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua Đảng bộ cơ quan Quân sự huyện Núi Thành- Quảng Nam đã tích cực tổ chức triển khai, học tập đến tập thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị.
Qua đó, đã tạo được những chuyển biến về nhận thức lẫn hành động tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua Đảng bộ cơ quan Quân sự huyện Núi Thành- Quảng trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
Chuyển biến về nhận thức 
Xác định rõ có nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng, Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương, các chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, tác phong của Bác gắn với chức năng nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, tổ giúp việc, cơ quan chính trị tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương. Hằng năm, Đảng ủy đã tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quân số tham gia học tập đạt trên 98%, đặc biệt Ban Chỉ huy Quân sự huyện biên soạn và tổ chức học tập chuyên đề " Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang địa phương". Sau học tập, từng cá nhân viết bản thu hoạch và đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên nhận thấy kết quả làm được và chưa làm được, để có định hướng khắc phục, sửa chữa. Cán bộ chủ chốt trong đơn vị luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn vào nhiệm vụ, chức trách được phân công. Từ đó không chỉ làm chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà tinh thần trách nhiệm với công việc được nâng lên; tác phong làm việc được rèn luyện ngày càng khoa học, hiệu quả, việc thực hiện nề nếp, chế độ nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 
Phong trào và hành động nổi bật
Trên cơ sở nhận thức tốt về vị trí, vai trò tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động nhiều phong trào và hành động thiết thực cụ thể, được đông đảo cán bộ, nhân viên hưởng ứng một cách tích cực.
Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương, lực lượng vũ trang phát động, tiêu biểu như: Tham gia hiến máu nhân đạo; nhận đỡ đầu 01 học sinh nghèo vượt khó từ lớp 6 đến lớp 12 (200.000 đồng/tháng). Các phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa”, chủ trương “Xóa 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo”, “Vì nghĩa tình biên giới, biển đảo” đạt được kết quả tốt (đã giúp 02 hộ nghèo thoát nghèo bền vững với kinh phí hơn 40 triệu đồng, tham gia làm dân vận, giúp dân trong huyện trên 6540 ngày công làm đường bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn, hiện nay đang đầu tư, hỗ trợ 12 triệu đồng giúp 01 hộ thoát nghèo. Hằng năm tổ chức khám cấp thuốc cho đồng bào dân tộc xã Tam Trà kinh phí trên 40 triệu đồng. Xây dựng 02 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, kinh phí 140 triệu đồng. Bằng nguồn kinh phí của trên và cơ quan xây dựng 18 nhà tình thương tặng cho gia đình hộ nghèo gặp khó khăn, tổng kinh phí 900 triệu đồng. Trong những đợt bão lụt, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thành lập nhiều tổ, nhiều đội đến giúp đỡ nhân dân, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa bão giúp nhân dân phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống, thể hiện sinh động phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, việc làm theo Bác cũng được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi tiêu cá nhân... hay trong tổ chức lễ, tết, hội nghị. Cùng với đó, những năm qua công tác hậu phương quân đội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Đây chính là động lực, giải pháp quan trọng, hiệu quả để Đảng bộ cơ quan Quân sự huyện Núi Thành phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.
Kết quả đạt được từ việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng giúp Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2015, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm liền (2011-2015), Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Thị Kim Huệ


[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh gần dân, trọng dân và vì dân
Nhìn lại 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Tam Xuân 2
Chi bộ Quân sự xã Tam Hòa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học Bác để phục vụ quê hương
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời gắn bó với nhân dân
Thầy giáo tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, gắn với việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.