Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Người đăng: . .Ngày đăng: 17/11/2016 .Lượt xem: 378 lượt.
Chiều ngày 16/11/2016, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các xã. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND - Phó Ban chỉ đạo- Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chủ trì
Về tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng Ban Quản lý; thành viên chuyên trách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của 15 xã xây dựng nông thôn mới của huyện.
Theo kết quả rà soát của UBND các xã và tổng hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG huyện Núi Thành thì đến 31/10/2016 tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được là 182/285 tiêu chí (15 xã) đạt 63,86%, bình quân đạt 12,13 tiêu chí/xã. Tổng số công trình đang triển khai thực hiện năm 2016 được phân bổ từ nguồn vốn trực tiếp vốn TPCP, TW, tỉnh và huyện cho Chương trình MTQG XD NTM huyện Núi Thành năm 2016 là 28 công trình, với tổng vốn đã được phân bổ là: 17.465 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách TPCP 9.300 triệu đồng; TW 1.600 triệu đồng; tỉnh 815 triệu đồng; huyện: 5.750 triệu đồng.
Đến hết ngày 31/10/2016 các công trình được phân bổ vốn TPCP, TW, tỉnh năm 2016 (không kể nguồn vốn huyện) đã thực hiện giải ngân 8.279/11.715 triệu đồng, đạt 70,68%; số giải ngân đạt từ 50% trở lên so với tổng nguồn được phân bổ có 26 công trình; Các công trình giải ngân dưới 50% so với tổng nguồn được phân bổ có 3 công trình. Cụ thể: 
04 công trình phân bổ nguồn vốn tỉnh trả nợ của giai đoạn 2011-2015, trong đó xã Tam Xuân 2 (02 công trình) và xã Tam Mỹ Đông (02 công trình). Đến ngày 31/10/2016 đã giải ngân được 208,32/315 triệu đồng, đạt 66,13%, số còn lại đang chờ thẩm định phê duyệt quyết toán.
24 công trình phân bổ từ nguồn vốn TPCP, TW năm 2016, trong đó: xã Tam Giang (06 công trình), xã Tam Nghĩa (3 công trình), xã Tam Tiến (11công trình) và xã Tam Mỹ Tây (04 công trình). Đến ngày 31/10/2016 tổng số đã giải ngân là 8.071,66 triệu đồng, đạt 70,80%. 
Trong thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo cho các xã tập trung giải ngân nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán đối với công trình đã hoàn thành. Thực hiện hoàn thành kế hoạch các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 trên địa bàn xã.

Hữu Phúc
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Các tin cũ hơn:
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
Thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) vận động nhân dân thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới
    
1   2   3   4   5   6