Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Người đăng: . .Ngày đăng: 09/12/2016 .Lượt xem: 330 lượt.
Sáng ngày 08/12/2016, UBND xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. Ông Võ Văn Thạnh – Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban Quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã chủ trì; về tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo,Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới xã và các ban phát triển thôn.

Theo kết quả đánh giá của UBND xã Tam Nghĩa thì đến 30/11/2016 xã đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới (Tiêu chí 1,2,3, 4, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19). Trong năm 2016 tổng nguồn lực thực hiện chương trình của toàn xã là 9,615 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn trực tiếp từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 2,154 tỷ đồng, phần còn lại là từ các chương trình Giao thông nông thôn, thủy lợi, giáo dục… và nhân dân đóng góp. Bên canh đó năm 2016 UBND xã đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thôn tin đại chúng trong cán bộ và nhân dân như các hội nghị tập huấn, học Nghị quyết, các cuộc họp sơ, tổng kết và các đợt sinh hoạt trong nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức phong trào thi đua xây dựng NTM, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới ở Khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng NTM, Mặt trận và các Hội, đoàn thể đã có nhiều hình thức triển khai có hiệu quả với các mô hình “5 đoàn kết, 3 sẵng sàng”, “5 không, 3 sạch”, “ Khu dân cư Sáng – Xanh – Sạch”, “Điện thắp sáng hương thôn”, “Thu gom rác thải, bảo vệ môi trường”, phong trào cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà, di dời chuồng trại gia súc ra sau nhà…Năm 2017 xã phấn đấu đạt thêm 03 tiêu chí (Tiêu chí 5,7,17) nâng tổng số tiêu chí đạt đến cuối năm 2017 là 16/19 tiêu chí. Cũng trong Hội nghị lần này UBND xã đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Trong thời gian đến, UBND xã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới xã và các ban phát triển thôn tiếp tục tập trung thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn dấu đến cuối năm 2018 xã Tam Nghĩa được công nhận xã nông thôn mới.

Hữu Phúc
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Các tin cũ hơn:
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
    
1   2   3   4   5   6