Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Người đăng: . .Ngày đăng: 16/12/2016 .Lượt xem: 348 lượt.
Giai đoạn 1 (2011-2015), huyện Núi Thành có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông.
 Bước sang năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2 (2016-2020), nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong hoạt động; góp phần tạo chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực, tự giác hưởng ứng, tham gia.
UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo các địa phương, các ngành, các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và từng thời gian cụ thể; tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận và các hội đoàn thể của huyện bằng nhiều hình thức triển khai có hiệu quả các hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới. Phòng NN&PTNT phối hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình Núi Thành duy trì chuyên mục xây dựng nông thôn mới phát sóng vào sáng và chiều thứ năm hàng tuần. Mặt khác, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện còn cộng tác, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh như: Đài PTTH Quảng Nam, Báo Quảng Nam đưa các tin bài, gương điển hình, mô hình sản xuất hay trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cơ giới hóa ở Núi Thành
Ngoài ra, các ngành, các địa phương đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi, văn nghệ với chuyên đề xây dựng nông thôn mới.
Tính đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được của 15 xã trên địa bàn Núi Thành là 189 tiêu chí/285 tiêu chí, đạt 66,32%, bình quân đạt: 12,6 tiêu chí/xã. 
Bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện đối với 7 xã giai đoạn II (2016-2020) gồm Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Anh Nam, Tam Hải. Do các địa phương bước đầu triển khai thực hiện nên còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác tổ chức điều hành từ Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban Phát triển thôn. Có một số xã bố trí cán bộ chuyên trách không phải công chức cấp xã và kiêm nhiệm nhiều việc hoặc là công chức mới chưa tiếp cận Chương trình xây dựng nông thôn mới, nên còn hạn chế trong công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Một số thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cấp huyện được phân công đứng điểm các xã nhưng chưa nhiệt tình, chưa chủ động phối hợp, tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ các xã, cùng một số hạn chế, tồn tại khác. 
Trên tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, năm 2017, các xã ở huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các xã giai đoạn 2 gồm Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Anh Nam, Tam Hải phấn đấu nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí bình quân tăng thêm 2 tiêu chí/năm. Xã Tam Giang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại và xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” sớm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017 theo đúng lộ trình; phấn đấu đến cuối năm 2017, các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 phải đạt chuẩn các tiêu chí thấp nhất 14 tiêu chí, các xã còn lại không còn xã nào dưới 8 tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 1. 
Cùng với đó, năm 2017, huyện Núi Thành và các xã tập trung chỉ đạo công tác quyết toán các công trình còn lại năm 2016 và giải ngân đạt 100% số vốn được giao trong năm 2017; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5,6 %; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt trên 63%...

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Các tin cũ hơn:
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
    
1   2   3   4   5   6