Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Kiểm tra công tác cải cánh hành chính tại xã Tam Hòa
Người đăng: . .Ngày đăng: 05/01/2017 .Lượt xem: 585 lượt.
Ngày 05/01, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Núi Thành do ông Đỗ Thanh Cữu - Phó Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Tam Hòa. Cùng đi với đoàn có các chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của huyện.
Tại đây, Tổ kiểm tra đã tập trung kiểm tra một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã; công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất làm việc tại bộ phận một cửa.
Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND xã cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; tăng cường công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với bộ phận một cửa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa của xã.

Chí Ba
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Quyết tâm chuyển mạnh nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ
Thông báo địa chỉ phản ánh cải cách hành chính
Các tin cũ hơn:
Khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện năm 2016
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính
Công tác công khai minh bạch tại huyện Núi Thành
Cải cách thủ tục hành chính ở huyện Núi Thành: Vì sự hài lòng của người dân
UBND huyện Núi Thành thông qua kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
UBND huyện Núi Thành công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008
Huyện Núi Thành triển khai phần mềm một cửa điện tử
Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Núi Thành năm 2015.
Sở nội vụ công cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Tập huấn chính sách tinh giản biên chế
    
1   2