Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Người đăng: . .Ngày đăng: 13/02/2017 .Lượt xem: 211 lượt.
Năm 2017 và những năm tiếp theo, việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tại huyện Núi Thành, sau 4 xã là Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa và Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, có thêm 7 xã phấn đầu về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là Tam Giang, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Anh Nam, Tam Mỹ Tây, Tam Hải. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay, đã có 7 khu dân cư ở 7 xã điểm giai đoạn 2016-2020 đăng ký xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Thực hiện Quyết định số 2663 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Công văn của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh về chọn thôn để chỉ đạo điểm xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đồng thời xét bản đăng ký của Ban nhân dân các thôn, mới đây, UBND huyện Núi Thành đã đăng ký danh sách 7 thôn chỉ đạo xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.

Sinh hoạt văn hóa ở Khu dân cư
Theo đó, ở xã Tam Mỹ Tây có thôn Tịnh Sơn đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Thôn nầy, đến nay đã đạt 85% so với Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự kiến sẽ đạt Bộ tiêu chí vào tháng 8.2019. Tại xã đảo Tam Hải có thôn Long Thạnh Đông đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Hiện tại, thôn ước đạt 85% so với Bộ tiêu chí và dự kiến đạt Bộ tiêu chí vào tháng 11.2019. Ở xã vùng cát Tam Tiến, thôn Phước Lộc đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, đến thời điểm nầy, thôn đạt khoảng 85% Bộ tiêu chí, dự kiến sẽ hoàn thành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Xã Tam Nghĩa đã có thôn Thanh Trà đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, hiện tại, thôn đạt 70% so với Bộ tiêu chí, dự kiến đạt Bộ tiêu chí vào tháng 8.2018. Xã Tam Anh Nam có thôn Nam Định hiện tại ước đạt 80% so với Bộ tiêu chí. Thôn nầy đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và dự kiến đến tháng 8.2018 sẽ đạt Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Tam Quang đã có thôn Sâm Linh Tây đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu’. Thôn đã đạt 70% so với Bộ tiêu chí và dự kiến sẽ đạt Bộ tiêu chí vào tháng 8.2018.
Riêng xã Tam Giang là địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay đã có thôn Đông Xuân đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Đây là thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền, hiện tại thôn đã đạt 85% Bộ tiêu chí và dự kiến đạt Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào tháng 8.2017. Như vậy, Đông Xuân (xã Tam Giang) sẽ là thôn đầu tiên đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” của 7 xã điểm giai đoạn 2016-2020.
7 thôn nêu trên của 7 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2 đã được UBND huyện Núi Thành đăng ký với tỉnh. Hiện nay, các thôn đang phấn đấu xây dựng đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” nhằm góp phấn tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian đến.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Các tin cũ hơn:
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
    
1   2   3   4   5   6