Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Quyết tâm chuyển mạnh nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ
Người đăng: . .Ngày đăng: 16/02/2017 .Lượt xem: 480 lượt.
Được xếp vị thứ 4 về Chỉ số Cải cách hành chính trong tổng số 18 huyện, thị, thành của tỉnh trong năm 2015, huyện Núi Thành đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với quyết tâm cao...
Trong cuộc gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu vừa qua, ông Nguyễn Văn Đức – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nội vụ khẳng định: “Năm 2017, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quyết tâm chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nên hành chính phục vụ. Để đạt được mục tiêu đó, huyện có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn.”
Năm nay, huyện Núi Thành sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính. Huyện xác định nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban; thực hiện tốt công tác cán bộ trong các khâu về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, nhận xét đánh giá cán bộ; đồng thời xin chủ trương của tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công ở huyện là những công việc trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2017. Để thực hiện tốt những nội dung đó, cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các cấp ủy Đảng, tổ chức các hình thức tuyên truyền, huyện Núi Thành tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tập trung kiện toàn các tổ chức Hội từ huyện đến xã, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các Trạm Khuyến nông - khuyến lâm, Chăn nuôi thú ý, Bảo vệ thực vật....Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban để làm cơ sở cho việc giao biên chế phù hợp với vị trí việc làm đã xác định.

Nằm trong nội dung Chương trình cải cách hành chính, huyện Núi Thành sẽ thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức đúng theo quy định, trên cơ sở cạnh tranh, thực tài; bố trí cán bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và kết quả công việc; nâng cao chất lượng trong đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức bằng biện pháp tăng cường trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
Theo ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, năm 2017, huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh, cân đối lại số lượng cán bộ - công chức – viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thực hiện tuyển dụng số cán bộ - công chức – viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ - công chức – viên chức đã tinh giản hoặc nghỉ hưu đúng tuổi. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức theo tinh thần các văn bản chỉ đạo cấp trên, từ nay đến hết năm 2021, huyện Núi Thành giảm 10% cán bộ - công chức hành chính (trừ cấp xã), tương đương giảm 12 người, cán bộ - viên chức sự nghiệp (trừ giáo dục) giảm 5 người. Như vậy, lộ trình hằng năm (từ năm 2017 đến 2021), huyện Núi Thành phải giảm từ 2 đến 3 biên chế công chức và 1 biên chế sự nghiệp. Cùng với đó, huyện Núi Thành đẩy mạnh việc thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức cấp xã, thôn, khối phố.
Thực hiện chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, huyện Núi Thành sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh và xã hội,...Triển khai thực hiện và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cho từng ngành, lĩnh vực, cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện, đa dạng hóa hình thức, phương thức công khai thủ tục hành chính.
UBND huyện Núi Thành cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tiến tới Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 (nghĩa là Cổng thông tin điện tử UBND huyện cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ) tới người dân và doanh nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện (tức là mức độ 4). 
Cùng với đó, huyện cũng sẽ kiện toàn, củng cố, bổ sung bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn, thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan quản lý nhà nước gây ra; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiên hà cho người dân và doanh nghiệp.
Một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình cải cách hành chính là UBND huyện Núi Thành sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22 nay là Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huyện Núi Thành đang nêu quyết tâm chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ một cách chuyên nghiệp, hiện đại trong thời gian đến.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Thông báo địa chỉ phản ánh cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cánh hành chính tại xã Tam Hòa
Khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện năm 2016
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính
Công tác công khai minh bạch tại huyện Núi Thành
Cải cách thủ tục hành chính ở huyện Núi Thành: Vì sự hài lòng của người dân
UBND huyện Núi Thành thông qua kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
UBND huyện Núi Thành công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008
Huyện Núi Thành triển khai phần mềm một cửa điện tử
Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Núi Thành năm 2015.
    
1   2