Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Phong trào thi đua yêu nước xã Tam Hòa sau 1 năm nhìn lại
Người đăng: . .Ngày đăng: 10/03/2017 .Lượt xem: 346 lượt.
Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND huyện và các ngành, các cấp phát động, năm 2016 UBND xã Tam Hòa đã tổ chức phát động, triển khai kịp thời các phong trào thi đua yêu nước và đạt kết quả cao, được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015, công tác Thi đua khen thưởng xã Tam Hòa trong năm 2016 đã có sự phát triển vượt bậc, tổ chức tốt các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh.
Năm 2016, UBND xã luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển KTXH-QPAN gắn bó thiết thực với cuộc sống, thúc đẩy thực hiện nhiều chương trình có tính đột phá tạo thế phát triển đồng đều trên mọi lĩnh vực.Công tác khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật được quan tâm đúng mức. Phát huy thế mạnh về thuỷ sản là kinh tế mũi nhọn của địa phương, phong trào thi đua đánh bắt và NTTS trở thành phong trào mạnh. Các ngư dân tiếp tục đầu tư củng cố nâng cấp tàu thuyền, sắm mới ngư lưới cụ ra quân đánh bắt trong năm đạt hiệu quả cao. Tổng số phương tiện toàn xã là 325 chiếc, tổng công suất 6.615 CV; tổng sản lượng: 1.940 tấn, đạt 107% so với kế hoạch đề ra; 
Trong năm qua các cơ sở thương mại - dịch vụ được tăng cường đầu tư, phát triển, các hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng phong phú đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân nhất là mặt hàng thiết yếu được phát huy tốt, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ hoạt động có hiệu quả. 
Phong trào thi đua thực hiện công tác quản lý tài chính đảm bảo, thi hành đúng luật ngân sách Nhà nước và tiếp tục được đổi mới theo hướng đảm bảo quyền quyết định ngân sách thuộc HĐND, quyền điều hành thuộc UBND, nguồn ngân sách được tập trung kịp thời cho những lĩnh vực công trình trọng yếu, bức xúc phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tổng thu ngân sách năm 2016 được trên 10 tỷ đồng, đạt 162% so với dự toán huyện giao. Kết hợp gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện các mục tiêu phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm thực hiện rộng khắp. Phong trào xã hội hoá giáo dục được dấy lên mạnh mẽ đã phát động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục cả về tinh thần lẫn vật chất, nhất là phong trào xây dựng trường học tiến đến hoàn thiện và đạt trường chuẩn Quốc gia, đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy và học chú ý đến giáo dục đạo đức cho học sinh, tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng được nâng lên, các danh hiệu thi đua của cán bộ, giáo viên được tăng cao, đến nay có 4/4 trường học trên địa bàn xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, TDTT và truyền thanh tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá tốt. Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính đạt chất lượng, hiệu quả. UBND xã tiếp tục duy trì hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được tập trung quan tâm. Mặt trận, các đoàn thể nhân dân ngày càng được củng cố, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, động viên được phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, QPAN, phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy nội lực về vật chất, tinh thần, truyền thống nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách ở từng khu dân cư.
Năm 2016 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức Cách mạng, tập trung xây dựng tổ chức đảng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra. Những kết quả về thành tích từ các phong trào thi đua yêu nước năm 2016 đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức điều hành của chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng của tổ chức Mặt trận và các hội đoàn thể trên cơ sở hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tạo nên sự đoàn kết nhất trí thu hút nhiều người tham gia phong trào đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả. Nhiều tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng thành tích đã tác động tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của xã vững mạnh toàn diện.

Chí Ba 
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban quý 1/2017 tại Núi Thành
Huyện Núi Thành tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"
Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp giao ban quý 1 năm 2017
Xã Tam Quang tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016
Thị trấn Núi Thành tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2017)
Bà Đặng Thị Lệ Thủy giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành
Tọa đàm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, triển khai phương hướng - nhiệm vụ năm 2017
Giám sát và phản biện xã hội – nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2017 của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
Các tin cũ hơn:
Huyện Núi Thành tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Tổ đoàn kết trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Đảng bộ Tam Xuân 2 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW (khóa X) của Ban Bí thư
Đảng ủy xã Tam Hòa quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng
Xã Tam Hòa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Đại biểu HĐND thị trấn Núi Thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Núi Thành nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 khối phố
Đảng bộ xã Tam Hiệp tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng cho Đảng viên
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp xúc cử tri tại xã Tam Tiến
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10