Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Giám sát và phản biện xã hội – nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2017 của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
Người đăng: . .Ngày đăng: 13/03/2017 .Lượt xem: 366 lượt.
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.
Trong đó, giám sát đã được quy định trong Hiến pháp 1992 và trong một số văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước. Còn phản biện xã hội là chức năng mới, vừa được chính thức ghi vào Văn kiện Đại hội X, XI của Đảng. Nội dung giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã được quy định trong nhiều văn kiện của Đảng và các văn bản mang tính pháp luật khác. 
Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể là rất lớn. Xác định tầm quan trọng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội. Là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nên từng đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2017với việc xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng nội dung do 5 tổ chức chính trị-xã hội chủ trì. Quan tâm thực hiện 4 hình thức giám sát (nghiên cứu xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát có sự tham gia của tổ chức thành viên liên quan và chuyên gia; giám sát thông qua hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp giám sát với các cơ quan có thẩm quyền) và 3 hình thức phản biện (tổ chức hội nghị phản biện; gửi văn bản lấy ý kiến; đối thoại trực tiếp với cơ quan lấy ý kiến phản biện).
Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung vào việc thực hiện chương trình giám sát đã ký kết năm 2017 cụ thể: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thực hiện 4 nội dung: Giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng xã hội tại một số địa phương; Giám sát việc lãnh đạo, thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/10/2009 của Bộ chính trị (Khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” tại một số địa phương; Tổ chức giám sát từ 01 đến 02 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ; Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương. Và tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên và hòa giải viên giỏi. Các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện: Hội Nông dân Huyện: Giám sát các địa phương, cơ sở về công tác quản lý, cung ứng vật tư nông nghiệp theo chỉ đạo của liên ngành Trung ương (Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương) giai đoạn 2015- 2020 tại một số địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại một số địa phương. Liên đoàn Lao động Huyện: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hội Cựu chiến binh Huyện: Giám sát tại một số địa phương, cơ sở về việc thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn. Đoàn thanh niên Huyện: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại một số địa phương.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2017 nếu có vụ việc phát sinh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện sẽ chọn thêm một số vụ việc phức tạp, bức xúc để tổ chức giám sát và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Hồ Tịnh
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban quý 1/2017 tại Núi Thành
Huyện Núi Thành tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"
Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp giao ban quý 1 năm 2017
Xã Tam Quang tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016
Thị trấn Núi Thành tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2017)
Bà Đặng Thị Lệ Thủy giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành
Tọa đàm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, triển khai phương hướng - nhiệm vụ năm 2017
Các tin cũ hơn:
Phong trào thi đua yêu nước xã Tam Hòa sau 1 năm nhìn lại
Huyện Núi Thành tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Tổ đoàn kết trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Đảng bộ Tam Xuân 2 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW (khóa X) của Ban Bí thư
Đảng ủy xã Tam Hòa quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng
Xã Tam Hòa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Đại biểu HĐND thị trấn Núi Thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Núi Thành nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 khối phố
Đảng bộ xã Tam Hiệp tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng cho Đảng viên
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp xúc cử tri tại xã Tam Tiến
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10