Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Người đăng: . .Ngày đăng: 30/03/2017 .Lượt xem: 185 lượt.
Năm nay, huyện Núi Thành phấn đấu đến cuối năm tất cả các xã đều nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí bình quân tăng thêm 2,73 tiêu chí/năm; phấn đấu có thêm xã Tam Giang đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 8.2017.
Để đạt được mục tiêu đó, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức, có các chuyên đề chuyên sâu tập trung vào cơ chế, chính sách mới và hướng dẫn thực hiện; ưu tiên tuyên truyền về phát triển sản xuất, mô hình an ninh trật tự, môi trường; tuyên truyền các mô hinh điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực, về cách làm hay, giải pháp nhân rộng mô hình, điển hình, các kinh nghiệm tốt. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo 4 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thịnh để nghị các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới thời gian đến.
Cùng với đó, một giải pháp quan trọng nữa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm nay là tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, tổ công tác xã, Ban phát triển thôn, đảm bảo chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn; phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị; phải quyết liệt, kiên trì, liên tục; phải đẩy mạnh phong trào đã phát động được, nuôi dưỡng được phong trào, phát huy hiệu qủa và rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn; phong trào xây dựng nông thôn mới phải có chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn ở từng xã và mỗi ngành, mỗi tổ chức, đơn vị.
Trong thời gian đến, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện một cách thường xuyên, sâu sát và thực hiện công tác thi đua khen thưởng kịp thời. Theo đó, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện các tiêu chí theo các ngành, kiểm tra việc thực hiện ở tất cả các địa phương; kiểm tra hầu hết ở các xã đến tận thôn, xóm; đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa tốt, không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo chỉ đạo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành, cần tổ chức sơ kết 6 tháng, 1 năm từ xã đến cấp huyện để biểu dương, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Theo dự kiến, tổng nguồn vốn được huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành năm 2017 là 70 tỉ 259 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước: 58 tỉ 890 triệu, các nguồn khác là 11 tỉ 369 triều đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các xã còn lồng ghép nhiều nguồn vốn khác để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
    
1   2   3   4   5   6   7