Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Giới thiệu

1. Thị trấn Núi Thành

- Đặc điểm địa lý: Trung tâm huyện lỵ
- Diện tích: 457,48ha
- Dân số: 10.184 người
- Số lao động: 4.839 người
- Số khối phố: 7 ( Khối 1,2,3,4,5,6,7)
- Điện thoại: (0510) 3871276

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Hữu Đạo

Bí thư Đảng ủy

0916875494

Phan Quang Sáu

Chủ tịch HĐND

 

Bùi Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

0905633745

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND

0909631145

Đặng Nam Quang

Phó Chủ tịch UBND

     0913 473 974

Nguyễn Thị Yến

Chủ tịch UBMTTQVN

 

   

2. Xã Tam Anh Bắc

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 2.102,51ha
- Dân số: 6.609 người
- Số lao động: 3.145 người
- Số thôn: 6 ( Đức Bố 1, Đức Bố 2, Thuận An, Đông Hải, Lý Trà, An Lương)
- Điện thoại: (0510) 3592358

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trần Thị Thanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0914021130

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch HĐND

 

Hồ Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND

 

Bùi Thiên Năm

Phó Chủ tịch UBND

 

Nguyễn Thanh Xuân

Chủ tịch UBMTTQVN

01222501639

 

3. Xã Tam Anh Nam

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 2.191,86ha
- Dân số: 8.937 người
- Số lao động: 4.253 người
- Số thôn: 8 ( Mỹ Sơn, Nam Định, Nam Cát, Diêm Phổ, Tiên Xuân 1, Tiên Xuân 2, Xuân Ngọc 1, Xuân Ngọc 2)
- Điện thoại: (0510) 3592696

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hệ Đức Lương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

Lê Minh Thạnh

Phó Chủ tịch HĐND

 

Châu Đức Trung

Chủ tịch UBND

0914781632

Phạm Văn Long

Phó Chủ tịch UBND

0976945947

Lê Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND

0983050562

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch UBMTTQVN

0935512609

 

4. Xã Tam Giang

- Đặc điểm địa lý: xã miền biển
- Diện tích: 1.154,71ha
- Dân số: 6.154 người
- Số lao động: 2.929 người
- Số thôn: 6 ( Đông Xuân, Đông Mỹ, Đông Bình, Đông An, Thuận An, Hòa An)
- Điện thoại: (0510) 2216209

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lương Công Danh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0913427453

Trần Quang Tuyến

Phó Chủ tịch HĐND

 

Ngô Văn Thống

Chủ tịch UBND

0979337191

Phạm Văn Châu

Phó Chủ tịch UBND

 

Huỳnh Văn Côi

Chủ tịch UBMTTQVN

0977034491

 

5. Xã Tam Hải

- Đặc điểm địa lý: xã miền biển
- Diện tích: 1.568,96ha
- Dân số: 8125 người
- Số lao động: 3.866 người
- Số thôn: 7 ( Thuận An, Đông Tuần, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Xuân Mỹ, Long Thạnh Tây, Tân Lập)
- Điện thoại: (0510) 3872538

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Đức Tục

Bí thư Đảng ủy

0914157785

Trần Ngọc Hữu

Chủ tịch HĐND

0982975922

Đoàn Lê Nhi Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

 

Phan Như Tường

CT UBND

0983800152

Phạm Đức Thịnh

PCT UBND

 

Đỗ Văn Vĩnh

CT UBMTTQVN

1682369003

 

6. Xã Tam Hiệp

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 3.763,66ha
- Dân số: 10.737 người
- Số lao động: 5.124 người
- Số thôn: 9 ( Đại Phú, Mỹ Bình, Vĩnh Đại, Phái Nhơn, Thái Xuân, Thọ Khương, Nam Sơn, Vân Trai, Vân Thạch)
- Điện thoại: (0510) 3870078

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trương Văn Nguơn

Bí thư Đảng ủy

0983817123

Lê Viết Cương

Chủ tịch HĐND

0905666126

Nguyễn Trường Phục

Phó Chủ tịch HĐND

0905950836

Lê Chí

Chủ tịch UBND

0914190709

Đinh Châu Trinh

Phó Chủ tịch UBND

 

Ngô Thị Tiến

Phó Chủ tịch UBND

01686059420

Nguyễn Đức Anh

Chủ tịch UBMTTQVN

01225536023

 

7.Xã Tam Hòa

- Đặc điểm địa lý: xã miền biển
- Diện tích: 2.265,16ha
- Dân số: 8.538 người
- Số lao động: 4.053 người
- Số thôn: 9 ( Hòa Xuân, Bình An, Nam Sơn, Thanh Long, Đông Thạnh Đông, Đông Thạnh Tây, Hòa Bình, Hòa An, Đông Tân)
- Điện thoại: (0510) 3892725

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Quang Diệu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

01266717907

Võ Thanh Lạc

Chủ tịch HĐND

0905671565

Võ Đăng Tuyền

Phó Chủ tịch HĐND

 

Bùi Văn Dương

Phó Chủ tịch UBND

0905914938

Trương Công Bình

Phó Chủ tịch UBND

0914470252

Bùi Văn Dưỡng

Chủ tịch UBMTTQVN

0973244347

 

8.Xã Tam Mỹ Đông

- Đặc điểm địa lý: nằm phía tây thị trấn Núi Thành
- Diện tích: 1.674,87ha
- Dân số: 6.749 người
- Số lao động: 3.212 người
- Số thôn: 6 ( Trà Tây, Đa Phú 1, Đa Phú 2, Phú Quý 1, Phú Quý 2, Phú Quý 3)
- Điện thoại: (0510) 3871784

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Châu Ngọc Huệ

Bí thư Đảng ủy

0914781664

Nguyễn Viết Dũng

Chủ tịch HĐND

 

Trần Duy Ca

Phó Chủ tịch HĐND

 

Phan Đình Phùng

Chủ tịch UBND

0985044172

Châu Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND

0905671554

Nguyễn Hữu Tình

Phó Chủ tich UBND

 

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch UBMTTQVN

01698785578

 

9. Xã Tam Mỹ Tây

- Đặc điểm địa lý: xã miền núi
- Diện tích: 5.167,54ha
- Dân số: 5.682 người
- Số lao động: 2.704 người
- Số thôn: 7 ( Trung Thành, Trung Chánh, Thạnh Mỹ, Trung Lương, Tịnh Sơn, Đồng Cố, Tú Mỹ)
- Điện thoại: (0510) 3542285

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Tấn An

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0914190763

Nguyễn Kim Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

0974649855

Trần Văn Vũ

Chủ tịch UBND

0914190531

Nguyễn Ánh

Phó Chủ tịch UBND

0985440034

Huỳnh Ngọc Ly

Chủ tịch UBMTTQVN

01278742210

 

10. Xã Tam Nghĩa

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 5.171,46ha
- Dân số: 12.059 người
- Số lao động: 5.736 người
- Số thôn: 9 ( Long Bình, Thanh Trà, Tịch Tây, Định Phước, Long Phú, An Thiện, Hòa Mỹ, Đông Yên, Hòa Vân)
- Điện thoại: (0510) 3535427

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Châu Ngọc Hồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0914285733

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Chủ tịch HĐND

0983713667

Võ Văn Thạnh

Chủ tịch UBND

01699018192

Nguyễn Tấn Nam

Phó Chủ tịch UBND

0905478411

Nguyễn Thành Đạt

Phó Chủ tịch UBND

0914246154

Huỳnh Văn Trung

Chủ tịch UBMTTQVN

0976534355

11. Xã Tam Quang

- Đặc điểm địa lý: xã miền biển
- Diện tích: 1.139,98ha
- Dân số: 13.380 người
- Số lao động: 6.369 người
- Số thôn: 8 ( Sâm Linh Đông, Sâm Linh Tây, An Hải Đông, An Hải Tây, Trung Toàn, Xuân Trung, Thanh Long, An Tây)
- Điện thoại: (0510) 3871450

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Ngọc Tiển

Bí thư Đảng ủy

 

Nguyễn Đích

Chủ tịch HĐND

09147246731

Nguyễn Lợi

Phó Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Tin

Chủ tịch UBND

0914127513

Trần Văn Nhanh

Phó Chủ tịch UBND

01222350429

Huỳnh Thị Mỹ Dung

Phó Chủ tịch UBND

 

Bùi Văn Thành

Chủ tịch UBMTTQVN

01633803385

 

12.Xã Tam Sơn

- Đặc điểm địa lý: xã miền núi
- Diện tích: 5.419,55ha
- Dân số: 4.736 người
- Số lao động: 2.252 người
- Số thôn: 6 ( Mỹ Đông, Thuận Yên Đông, Thuận Yên Tây, Danh Sơn, Đức Phú, Phú Hòa)
- Điện thoại: (0510) 3891314

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0984891113

Nguyễn Hữu Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

 

Huỳnh Hùng

Chủ tịch UBND

01222501962

Lê Bá Tri

Phó Chủ tịch UBND

01668445400

Phan Văn Thanh

Chủ tịch UBMTTQVN

0973696733

 

13. Xã Tam Thạnh

- Đặc điểm địa lý: xã miền núi
- Diện tích: 5.399,33 ha
- Dân số: 3.990 người
- Số lao động: 1.892 người
- Số thôn: 4 ( Đức Phú, Trung Hòa, Phước Thạnh, Trường Thạnh)
- Điện thoại: (0510) 3892779

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thanh Tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0905316301

Phạm Văn La

Phó Chủ tịch HĐND

0905316929

Phạm Thanh Bình

Chủ tịch UBND

01224244374

Vũ Hồng Phong

Phó Chủ tịch UBND

 

Hồ Thị Ngọc Anh

Chủ tịch UBMTTQVN

905423064

 14. Xã Tam Tiến

- Đặc điểm địa lý: xã miền biển, nằm phía Bắc của huyện
- Diện tích: 2.095,43ha
- Dân số: 11.931 người
- Số lao động: 5.689 người
- Số thôn: 12 ( Diêm Trà, Long Thạnh, Hà Quang, Tú Phong, Phước Lộc, Bản Long, Bình Phú, Lộc Đông, Lộc Ngọc, Tiến Thạnh, Tân Lộc, Tân Bình Trung)
- Điện thoại: (0510) 3891281

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Bổn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

Phạm Văn Hiệu

Phó Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Giúp

Chủ tịch UBND

0906147167

Nguyễn Xuân Luận

Phó Chủ tịch UBND

 

Trần Văn Hòa

Phó Chủ tịch UBND

 

Lê Thị Thu Bích

Chủ tịch UBMTTQVN

01222630326

15. Xã Tam Trà

- Đặc điểm địa lý: xã miền núi thuộc chương trình 135
- Diện tích: 9.733,33ha
- Dân số: 2.970 người. Trong đó Dân tộc Kor: 971 người - Số lao động: 1.414 người
- Số thôn: 8 ( Trường Cửu 1, Phú Đức, Phú Thành, Xuân Thọ, Trường Cửu 2, Thuận Tân, Phú Mỹ, Tứ Mỹ)
- Điện thoại: (0510) 3871034

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Đảng

Bí thứ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

01692716655

Lê Công Khai

Phó Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Ngọc Mười

Chủ tịch UBND

01254531109

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND

01685595080

Nguyễn Thanh Đăng

Chủ tịch UBMTTQVN

 

 

16. Xã Tam Xuân 1

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 1.728,21ha
- Dân số: 12.785 người
- Số lao động: 6.090 người
- Số thôn: 11 ( Bích An, Bích Tân, Bích Trung, Khương Mỹ, Tam Mỹ, Phú Trung, Phú Hưng, Trung Đông, Phú Bình, Phú Tân, Tịch Đông)
- Điện thoại: (0510) 3891225

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đinh Hiếu Trung

Bí thư Đảng ủy

01238990168

Huỳnh Xuân Thanh

Chủ tịch HĐND

0984677277

Nguyễn Đăng Năm

Phó Chủ tịch HĐND

0905972085

Huỳnh Quốc Dũng

Chủ tịch UBND

0979891397

Nguyễn Đăng Tiền

Phó Chủ tịch UBND

 

Mai Xuân Vũ

Phó Chủ tịch UBND

 

Bùi Văn Ngọc

Chủ tịch UBMTTQVN

0906456693

17. Xã Tam Xuân 2

- Đặc điểm địa lý: xã ven Quốc lộ 1A
- Diện tích: 2.362,03ha
- Dân số: 12.390 người
- Số lao động: 5.904 người
- Số thôn: 15 ( Bà Bầu, An Đông, Vĩnh An, An Khuông, Tân Thuận, Phú Nam Bắc, Phú Nam Đông, Phú Khê Đông, Phú Khê Tây, Bích Ngô Đông, Bích Ngô Tây, Bích Sơn, Bích Nam, Thạch Hưng, Thạch Kiều)
- Điện thoại: (0510) 3591335

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Tấn Quang

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0905208516

Lê Thị Hồng Thắm

Phó Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Đăng Hưởng

Chủ tịch UBND

0914175446

Nguyễn Tấn Đồng

Phó Chủ tịch UBND

01668969083

Trần Thanh Xuân

Phó Chủ tịch UBND

01238990157

Lưu Thế Mỹ

Chủ tịch UBMTTQVN

0976316475