Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nông thôn mới

Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Năm nay, huyện Núi Thành phấn đấu đến cuối năm tất cả các xã đều nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí bình quân tăng thêm 2,73 tiêu chí/năm; phấn đấu có thêm xã Tam Giang đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 8.2017.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Sáng ngày 22.3, tại phòng họp số 2, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thịnh chủ trì cuộc họp với các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách nông thôn mới 4 xã điểm giai đoạn 1 gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa và Tam Mỹ Đông.
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Chiều ngày 22.2, tại hội trường Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017.
Các tin khác:
• Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
• Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
• Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
• Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
• Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)