Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6366 items in 319 pages
6341 Thành lập Tổ công tác xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 12/05/2006 về giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ giai đoạn 2006-2010.
Số/Ký hiệu: 528/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1140 lượt / Tải về: 1 lượt
25/01/2010
6342 Thành lập Tổ công tác xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 12/09/2007 về phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2007-2010
Số/Ký hiệu: 529/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1160 lượt / Tải về: 1 lượt
25/01/2010
6343 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 25/01/2010.
Số/Ký hiệu: 16/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1197 lượt / Tải về: 2 lượt
25/01/2010
6344 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện-Nguyễn Tiến tại cuộc họp giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Tam Hiệp
Số/Ký hiệu: 14/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1158 lượt / Tải về: 1 lượt
21/01/2010
6345 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện-Nguyễn Minh Khả tại cuộc họp bàn biện pháp xử lý việc xây dựng cống Thúy của xã Tam Nghĩa làm ảnh hưởng đến sản xuất đối với nhân dân xã Tam Q
Số/Ký hiệu: 15 /TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1138 lượt / Tải về: 1 lượt
21/01/2010
6346 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 18/01/2010.
Số/Ký hiệu: 11/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1203 lượt / Tải về: 3 lượt
18/01/2010
6347 Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 của UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 500/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1182 lượt / Tải về: 1 lượt
18/01/2010
6348 Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trông con vật nuôi trông vụ Đông Xuân năm 2009-2010
Số/Ký hiệu: 02/CT-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1172 lượt / Tải về: 1 lượt
12/01/2010
6349 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 11/01/2010
Số/Ký hiệu: 08/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1227 lượt / Tải về: 2 lượt
12/01/2010
6350 Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1191 lượt / Tải về: 1 lượt
08/01/2010
6351 Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện Núi Thành trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
Số/Ký hiệu: 305/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1268 lượt / Tải về: 1 lượt
07/01/2010
6352 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 04/01/2010.
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1206 lượt / Tải về: 3 lượt
05/01/2010
6353 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 28/12/2009.
Số/Ký hiệu: 336/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1265 lượt / Tải về: 2 lượt
29/12/2009
6354 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 21/12/2009.
Số/Ký hiệu: 323/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1279 lượt / Tải về: 2 lượt
22/12/2009
6355 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 30/11/2009.
Số/Ký hiệu: 315/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1256 lượt / Tải về: 1 lượt
01/12/2009
6356 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 23/11/2009
Số/Ký hiệu: 310/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1256 lượt / Tải về: 1 lượt
25/11/2009
6357 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 16/11/2009.
Số/Ký hiệu: 282/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1200 lượt / Tải về: 1 lượt
17/11/2009
6358 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 02/11/2009.
Số/Ký hiệu: 256/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1312 lượt / Tải về: 1 lượt
02/11/2009
6359 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 12/10/2009
Số/Ký hiệu: 229/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1250 lượt / Tải về: 1 lượt
14/10/2009
6360 Nội dung cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 05/10/2009
Số/Ký hiệu: 227/TB-UBND ; Người ký:
Đã xem: 1258 lượt / Tải về: 3 lượt
06/10/2009