Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1216/UBND-TCKH
Ngày ban hành: 26/10/2016
Người ký: Nguyễn Văn Mau
Ngày hiệu lực: 26/10/2016
V/v góp ý dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_1216.pdf Dung lượng: 38.04 Kb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v góp ý dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015