Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1333/UBND-TNMT
Ngày ban hành: 10/11/2016
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo công tác bảo vệ môi trường báo cáo HĐND huyện năm 2016
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_1333.pdf Dung lượng: 498.75 Kb [ Tải về 15 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo công tác bảo vệ môi trường báo cáo HĐND huyện năm 2016