Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1335/UBND-TNMT
Ngày ban hành: 10/11/2016
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án khai thác mỏ đá Kỳ Hà
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_1335.pdf Dung lượng: 86.42 Kb [ Tải về 26 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án khai thác mỏ đá Kỳ Hà