Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 228/BC-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2016
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 và danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 huyện Núi
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: BC_228.pdf Dung lượng: 1.9 Mb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 và danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 huyện Núi Thành