Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1485/UBND-TNMT
Ngày ban hành: 02/12/2016
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên đại bàn huyện
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_1485.pdf Dung lượng: 99.3 Kb [ Tải về 9 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên đại bàn huyện