Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 251/BC-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2016
Người ký: Nguyễn Văn Mau
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016, chỉ thi số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: BC_251.pdf Dung lượng: 378.12 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016, chỉ thi số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam