Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 253/BC-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2016
Người ký: Nguyễn Văn Mau
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: BC_253.pdf Dung lượng: 1.92 Mb [ Tải về 16 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017