Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1555/UBND-TTr
Ngày ban hành: 27/12/2016
Người ký: Nguyễn Văn Mau
Ngày hiệu lực: 27/12/2016
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_1555.pdf Dung lượng: 217.1 Kb [ Tải về 33 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí