Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 80/UBND-KTHT
Ngày ban hành: 06/02/2017
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 06/02/2017
V/v đề nghị tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các quy hoạch thuộc chương trình công tác bảo vệ môi trường huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_80.pdf Dung lượng: 66.94 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v đề nghị tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các quy hoạch thuộc chương trình công tác bảo vệ môi trường huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020