Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 262/UBND-VP
Ngày ban hành: 17/03/2017
Người ký: Trương Văn Trung
Ngày hiệu lực: 17/03/2017
V/v đề nghị vận động các hộ dân xâm canh trên đất dự án Khu Du lịch Sinh Thái Phi Trường
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_262.pdf Dung lượng: 112.72 Kb [ Tải về 20 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v đề nghị vận động các hộ dân xâm canh trên đất dự án Khu Du lịch Sinh Thái Phi Trường