Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Hỏi đáp

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Phạm vãn vũ
Thời gian 6/15/2012 8:24:03 AM
Điện thoại 1222222222
Email vu@gmail.com
Địa chỉ 10, ng
Nội dung nhạp nhoi dung
Tập tin đính kèm LT UBND tinh 11 62012.doc
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Châu Ngọc Trưởng ; Ngày gửi: 07/09/2012
Nội dung:
câu hỏi chưa được rõ

Quay về
Gửi câu hỏi