Đăng nhập

Tài khoản  
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào

Hỗ trợ Yahoo

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Enter Title

 Mẫu  Dowload file
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã:
 cap giay chung nhan.doc
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 Cấp lại giấy CN ĐKKD.doc
Chấm dứt kinh doanh

 Chấm dứt kinh doanh.doc
Đăng ký bổ sung, thay đổi kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
 Đăng ký bổ sung.doc
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể.doc
Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
 Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.doc
Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, tách:
 Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, tách.doc
Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất
 Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất.doc
Đăng ký tạm ngừng hoạt động hợp tác xã:
 Đăng ký tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.doc
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã.doc
Đăng ký thay đổi, bổ sung: Ngành nghề kinh doanh, vốn pháp định, địa điểm trụ sở, đổi tên, số lượng xã viên... của hợp tác xã:
 Đăng ký thay đổi, bổ sung.doc
Giải thể hợp tác xã
 Giải thể hợp tác xã.doc
Tạm ngừng kinh doanh
 Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh.doc