Đăng nhập

Tài khoản  
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào

Hỗ trợ Yahoo

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Enter Title

 Mẫu Dowload file  
Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)
 Phê duyệt BC KTKT..doc
Thẩm định phê duyệt chuẩn bị đầu tư
 Phê duyệt chuẩn bị đầu tư.doc
Thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu
 Phê duyệt hồ sơ mời thầu.doc
Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (KHĐT)
 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.doc
 Thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu  Phê duyệt kết quả đấu thầu..doc
Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán vốn hoàn thành
 Phê duyệt Quyết toán vốn hoàn thành..doc