Đăng nhập

Tài khoản  
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào

Hỗ trợ Yahoo

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Enter Title

 Mẫu       File Dowload

+ Cấp chứng chỉ hành nghề dược

y te1.doc 
+ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất
y te 2.doc
+ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do hư hỏng, rách nát; do thay đổi thông tin cá nhân đăng ký hành nghề dược trên chứng chỉ hành nghề dược
y te 3.doc
+Gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược
y te 4.doc
+Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh

y te 5.doc
+ Hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh
 y te 6.doc
  Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y te 7.doc
  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

y te 8.doc 
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

 y te 9.doc
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập y te 10.doc
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

y te 11.doc
  +Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật  y te 12.doc
Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật khám bệnh, chữa bệnh  y te 13.doc
  Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền (điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh)  y te 14.doc
  + Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn  y te 15.doc
  Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các giấy chứng nhận có thời hạn  y te 16.doc
  Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với Đại lý bán lẻ thuốc)  y te 17.doc
  + Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với nhà thuốc)  y te 18.doc
  Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề  cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  Thông tư 41.2011.doc
          (Click chuột vào tên tập tin cột bên phải để tải về Mẫu tương ứng)