Đăng nhập

Tài khoản  
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào

Hỗ trợ Yahoo

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Enter Title

Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều
thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản) …

 thu tuc dat dai 1.doc
Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền
 sử dụng đất ở ……

 thu tuc dat dai 2.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất
 đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (Có NVTC).

 thu tuc dat dai 3.doc
Cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy Chứng nhận đã bị mất…   thu tuc dat dai 4.doc
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…
 thu tuc dat dai 5.doc
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
 liền với đất…

 thu tuc dat dai 6.doc
Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong
 trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất hoặc
 Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất
đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép ……

 thu tuc dat dai 7.doc
Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
 liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm
 người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 thu tuc dat dai 8.doc
 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời
 là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (Không NVTC).

 thu tuc dat dai 9.doc
Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng CSSX, KD, SXVLXD,
 đồ gốm, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh …
 
 thu tuc dat dai 10.doc
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất,
 quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…
 
 thu tuc dat dai 11.doc
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn
 liền với đất…

 thu tuc dat dai 12.doc
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy Chứng nhận
đã cấp bị ố, nhoè, rách, hư hỏng…
 thu tuc dat dai 13.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp  thửa đất không có tài sản
gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng
nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền
sở hữu của chủ khác (Có NVTC) ……

 thu tuc dat dai 14.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất
mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Có NVTC).

 thu tuc dat dai 15.doc
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin
phép của hộ gia đình, cá nhân.

 thu tuc dat dai 16.doc
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…
 thu tuc dat dai 17.doc
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy Chứng nhận
 trước ngày Thông tư 17/2009/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành
nay có nhu cầu bổ sung quyền
 sở hữu tài sản gắn liền với đất,
vừa có nhu cầu cấp đổi…

 thu tuc dat dai 18.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất
đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (Không có NVTC).

 thu tuc dat dai 19.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà
chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Không có NVTC).

 thu tuc dat dai 20.doc
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
của hộ gia đình, cá nhân.

 thu tuc dat dai 21.doc
Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không
 thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất …

 thu tuc dat dai 22.doc
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp thay đổi thông tin thửa đất
do đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc giảm diện tích do sạt lỡ tự nhiên …
 
 thu tuc dat dai 23.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời
 là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây …(Có NVTC)

 thu tuc dat dai 24.doc
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản
 gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận
 quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (Không có NVTC).

thu tuc dat dai 25.doc
Đăng ký biến động do đổi tên, giảm diện tích do sạt lỡ tự nhiên,
 thay đổi (hạn chế quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính,
 diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính,
cấp hạng nhà, công trình, thông tin rừng cây)…

 thu tuc dat dai 26.doc
Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình
, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối, …

 thu tuc dat dai 27.doc