Mode:         
Đăng nhập
Tài khoản  
 

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016
    
Hỗ trợ trực tuyếnmáy rửa bát
 
Truyền thanh cơ sở
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Nguyễn Văn Xứng
Trường phòng
Phòng VH-TT Núi Thành
0913474072
05103571179

2xungvhtt@gmail.com
2 Nguyễn Đường
Phó trưởng phòng
Phòng VH-TT Núi Thành
0983.871.773
05103.571.179

ngduong57@yahoo.com
3 Phan Thị Thanh Kim
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành4 Hoàng Thị Minh Lý
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành5 Huỳnh Thị Thanh Thảo
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành6 Phan Thị Danh
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành7 Trần Thị Như Nguyệt
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành8 Hoàng Thế Thi
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi Thành9 Nguyễn Văn Tiên
Chuyên viên
Phòng VH-TT Núi ThànhThông báo

Thư viện

bếp từ của Đức

Danh mục xã, thị trấn
 • TT Núi Thành
 • Xã Tam Anh Bắc
 • Xã Tam Anh Nam
 • Xã Tam Giang
 • Xã Tam Hải
 • Xã Tam Hiệp
 • Xã Tam Hòa
 • Xã Tam Mỹ Đông
 • Xã Tam Mỹ Tây
 • Xã Tam Nghĩa
 • Xã Tam Quang
 • Xã Tam Sơn
 • Xã Tam Thạnh
 • Xã Tam Tiến
 • Xã Tam Trà
 • Xã Tam Xuân 1
 • Xã Tam Xuân 2