Mode:         
Đăng nhập
Tài khoản  
 

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016

 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 22-05-2016
    
Hỗ trợ trực tuyếnmáy rửa bát
 
Truyền thanh cơ sở
Cơ cấu tổ chức

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Núi Thành

Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở UBND huyện - Khối phố 3 - Thị trấn Núi Thành - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Cơ cấu tổ chức :

Lãnh đạo : 02đ/c

Chuyên viên : 03đ/c

Danh sách CBCC :

1. Phạm Văn Nên - Trưởng phòng - Số di động: 0914022173
Email : vannen61@yahoo.com.vn
2. Huỳnh Văn Cường - Phó trưởng phòng - Số di động: 0905633412

Email : vancuong85nt@gmail.com

3. Phan Thị Thanh Kim - Chuyên viên - Số di động: 0982. 114. 199

Email : phankim86@gmail.com

4. Hoàng Thị Minh Lý - Chuyên viên- Số di động: 0914.914.349
Email : lyhoangvhttnt@gmail.com

5.  Hoàng Thế Thi - Chuyên viên - Số di động: 0979.905.164

Email : thethi1989@gmail.com

Thông báo

Thư viện

bếp từ của Đức

Danh mục xã, thị trấn
 • TT Núi Thành
 • Xã Tam Anh Bắc
 • Xã Tam Anh Nam
 • Xã Tam Giang
 • Xã Tam Hải
 • Xã Tam Hiệp
 • Xã Tam Hòa
 • Xã Tam Mỹ Đông
 • Xã Tam Mỹ Tây
 • Xã Tam Nghĩa
 • Xã Tam Quang
 • Xã Tam Sơn
 • Xã Tam Thạnh
 • Xã Tam Tiến
 • Xã Tam Trà
 • Xã Tam Xuân 1
 • Xã Tam Xuân 2