Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6366 items in 319 pages
201 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1257/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 446 lượt / Tải về: 42 lượt
01/11/2016
202 V/v Tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1258/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 405 lượt / Tải về: 28 lượt
01/11/2016
203 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1259/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 413 lượt / Tải về: 32 lượt
01/11/2016
204 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1260/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 404 lượt / Tải về: 30 lượt
01/11/2016
205 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1261/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 396 lượt / Tải về: 27 lượt
01/11/2016
206 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1262/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 392 lượt / Tải về: 23 lượt
01/11/2016
207 V/v tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
Số/Ký hiệu: 1263/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 403 lượt / Tải về: 33 lượt
01/11/2016
208 V/v chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Số/Ký hiệu: 1233/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 397 lượt / Tải về: 24 lượt
31/10/2016
209 V/v ban hành Quy chế, nội quy thi tuyển công chức cấp xã huyện Núi Thành năm 2016
Số/Ký hiệu: 9678/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 438 lượt / Tải về: 42 lượt
28/10/2016
210 Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 9670/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 418 lượt / Tải về: 25 lượt
28/10/2016
211 V/v đấu nối tạm đường ra vào bến xe khách Núi Thành với đường Hoàng Hoa Thám
Số/Ký hiệu: 1231/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 380 lượt / Tải về: 18 lượt
28/10/2016
212 V/v thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Số/Ký hiệu: 9679/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 390 lượt / Tải về: 21 lượt
28/10/2016
213 V/v thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao các khu dân cư tiêu biểu huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 9651/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 407 lượt / Tải về: 26 lượt
27/10/2016
214 V/v đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Cầu Tam Giang
Số/Ký hiệu: 1225/UBND-PTQĐ ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 438 lượt / Tải về: 34 lượt
27/10/2016
215 V/v thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Số/Ký hiệu: 9525/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 643 lượt / Tải về: 112 lượt
26/10/2016
216 V/v góp ý dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015
Số/Ký hiệu: 1216/UBND-TCKH ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 370 lượt / Tải về: 7 lượt
26/10/2016
217 Tình hình thực hiện công tác KH&CN năm 2015,2016 và chương trình công tác năm 2017
Số/Ký hiệu: 218/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 351 lượt / Tải về: 6 lượt
25/10/2016
218 Triển khai thực hiện quyết định số 281/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" huyện Núi Thành, giai đoạn
Số/Ký hiệu: 117/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 383 lượt / Tải về: 11 lượt
25/10/2016
219 V/v giải quyết đề nghị của Đại diện Cảng vụ hàng không miền trung tại Chu Lai
Số/Ký hiệu: 1211/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 472 lượt / Tải về: 53 lượt
24/10/2016
220 V/v báo cáo số liệu quản lý, sử dụng xe tô tô
Số/Ký hiệu: 1212/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 437 lượt / Tải về: 31 lượt
24/10/2016