Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6366 items in 319 pages
21 Triển khai cuộc thị Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện núi thành lần thứ IV, năm 2017
Số/Ký hiệu: 35/KH-BTCCT ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 271 lượt / Tải về: 0 lượt
10/03/2017
22 Thành lập ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Núi Thành, lần thứ IV- năm 2017
Số/Ký hiệu: 1973/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 232 lượt / Tải về: 1 lượt
10/03/2017
23 Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017
Số/Ký hiệu: 190/PA-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 266 lượt / Tải về: 7 lượt
09/03/2017
24 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1735/QĐ-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 284 lượt / Tải về: 12 lượt
01/03/2017
25 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm
Số/Ký hiệu: 157/UBND-CNTY ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 306 lượt / Tải về: 11 lượt
01/03/2017
26 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
Số/Ký hiệu: 160/BVSTBPN ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 300 lượt / Tải về: 13 lượt
01/03/2017
27 V/v hợp đồng lao động nhân viên bảo vệ
Số/Ký hiệu: 161/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 516 lượt / Tải về: 109 lượt
01/03/2017
28 Tổ chức tuyên truyền, tư vấn công tác xuất khẩu lao động
Số/Ký hiệu: 28/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 299 lượt / Tải về: 12 lượt
28/02/2017
29 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND, Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh tại huyện Núi Thành năm 2017
Số/Ký hiệu: 1709/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 332 lượt / Tải về: 31 lượt
27/02/2017
30 V/v đề nghị cử đội hình tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Núi Thành lần VIII-2017
Số/Ký hiệu: 148/UBND-VHTT ; Người ký: NgôĐức An
Đã xem: 436 lượt / Tải về: 82 lượt
23/02/2017
31 V/v xét chọn lập danh sách người có công điều dưỡng 2017
Số/Ký hiệu: 136/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô ĐỨc An
Đã xem: 416 lượt / Tải về: 53 lượt
21/02/2017
32 V/v rà soát phân loại đơn vị hành chính
Số/Ký hiệu: 130/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 426 lượt / Tải về: 56 lượt
17/02/2017
33 V/v báo cáo kinh phí đảm bảo ATGT đã thực hiện năm 2016 và dự trù kinh phí thực hiện năm 2017
Số/Ký hiệu: 125/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 402 lượt / Tải về: 35 lượt
16/02/2017
34 V/v tổ chức các hoạt động Nhân ngày quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2017
Số/Ký hiệu: 122/UBND-VHTT ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 326 lượt / Tải về: 16 lượt
16/02/2017
35 Triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn và vùng biển đảo, ven biển năm
Số/Ký hiệu: 26/KH-BCĐ ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 309 lượt / Tải về: 3 lượt
16/02/2017
36 V/v rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động người lao động quản lý
Số/Ký hiệu: 117/UBND-BHXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 372 lượt / Tải về: 29 lượt
15/02/2017
37 V/v tham mưu Chương trình hành động thực hiện NQ 05,06 của BCH TW (khóa XII)
Số/Ký hiệu: 115/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 352 lượt / Tải về: 32 lượt
14/02/2017
38 Tình hình thực hiện Công văn số 226/UBND-NC ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 28/BC-UBND ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 340 lượt / Tải về: 17 lượt
14/02/2017
39 Về việc tạm giao biên chế công chức và biên chế viên chức năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1341/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 471 lượt / Tải về: 82 lượt
14/02/2017
40 Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017
Số/Ký hiệu: 25/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 300 lượt / Tải về: 7 lượt
14/02/2017