Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6366 items in 319 pages
61 V/v tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 51/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 298 lượt / Tải về: 10 lượt
17/01/2017
62 Phê duyệt điều lệ Hội khuyến học xã Tam Hòa
Số/Ký hiệu: 597/QĐ-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 249 lượt / Tải về: 13 lượt
17/01/2017
63 Phát động phong trào thi đua "Về đảy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 17/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 237 lượt / Tải về: 7 lượt
17/01/2017
64 Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: 16/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 251 lượt / Tải về: 7 lượt
16/01/2017
65 Công tác trọng tâm của UBND huyện Núi Thành năm 2017
Số/Ký hiệu: 37/CTr-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 337 lượt / Tải về: 63 lượt
16/01/2017
66 Kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 08/BC-HĐGDQPAN ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 227 lượt / Tải về: 7 lượt
12/01/2017
67 Khai mạc đại hội thể dục thể thao huyện Núi Thành lần thứ VIII năm 2017
Số/Ký hiệu: 13/KH-BTC ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 377 lượt / Tải về: 58 lượt
11/01/2017
68 Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 07/BC-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 241 lượt / Tải về: 7 lượt
09/01/2017
69 V/v vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2017
Số/Ký hiệu: 14/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 253 lượt / Tải về: 14 lượt
09/01/2017
70 Kết quả hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016 và kế hoạch vận động năm 2017
Số/Ký hiệu: 06/BC-HĐBT ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 247 lượt / Tải về: 3 lượt
09/01/2017
71 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2017
Số/Ký hiệu: 07/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 296 lượt / Tải về: 20 lượt
09/01/2017
72 Danh mục và nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành chương trình 135 năm 2016 của huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 08/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 317 lượt / Tải về: 31 lượt
09/01/2017
73 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 275 lượt / Tải về: 15 lượt
09/01/2017
74 V/v lập danh sách BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn
Số/Ký hiệu: 11/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 273 lượt / Tải về: 16 lượt
06/01/2017
75 V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế trong dịp Tết Đinh dậu năm 2017 trên địa bnà huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 63/QĐ-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 265 lượt / Tải về: 16 lượt
06/01/2017
76 Vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Núi Thành giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: 05/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 235 lượt / Tải về: 5 lượt
06/01/2017
77 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
Số/Ký hiệu: 04/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 237 lượt / Tải về: 14 lượt
06/01/2017
78 V/v bổ sung thành viên Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của CT UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 19/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 314 lượt / Tải về: 38 lượt
05/01/2017
79 V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại sau thanh tra
Số/Ký hiệu: 10/UBND-TTr ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 352 lượt / Tải về: 71 lượt
05/01/2017
80 Đại hội TD-TT huyện Núi Thành lần thứ VIII, năm 2017(Khối CBCNVCNLĐ)
Số/Ký hiệu: 03/BC-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 309 lượt / Tải về: 36 lượt
05/01/2017