Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6366 items in 319 pages
121 Kết quả xử lý vi phạm về xây dựng và sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2016
Số/Ký hiệu: 252/BC-UBND ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 380 lượt / Tải về: 50 lượt
05/12/2016
122 V/v thành lập Tổ kiểm tra công tác CCHC tại các xã năm 2016
Số/Ký hiệu: 13068/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 324 lượt / Tải về: 21 lượt
05/12/2016
123 V/v đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Đường Đỗ ĐĂng Tuyển
Số/Ký hiệu: 1487/UBND-PTQĐ ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 388 lượt / Tải về: 41 lượt
05/12/2016
124 Tuần tra, kiểm soát ban đêm đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 1493/ĐA-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 29 lượt
05/12/2016
125 V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
Số/Ký hiệu: 1488/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 292 lượt / Tải về: 7 lượt
05/12/2016
126 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Số/Ký hiệu: 250/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 285 lượt / Tải về: 5 lượt
05/12/2016
127 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016, chỉ thi số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 251/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 323 lượt / Tải về: 13 lượt
05/12/2016
128 Công tác chỉ đạo, điều hành tình hình KTXH-QPAN năm 2016, nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 254/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 297 lượt / Tải về: 7 lượt
05/12/2016
129 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
Số/Ký hiệu: 253/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 315 lượt / Tải về: 16 lượt
05/12/2016
130 V/v hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22-TTg
Số/Ký hiệu: 1483/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 396 lượt / Tải về: 39 lượt
02/12/2016
131 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên đại bàn huyện
Số/Ký hiệu: 1485/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 304 lượt / Tải về: 9 lượt
02/12/2016
132 Quá trình thực hiện, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 244/BC-BCĐ ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 303 lượt / Tải về: 6 lượt
01/12/2016
133 Quá trình thực hiện, kết quả công tác xóa mù chữ mức độ 2 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 245/BC-BCĐ ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 287 lượt / Tải về: 3 lượt
01/12/2016
134 Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Số/Ký hiệu: 246/BC-PCGD ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 297 lượt / Tải về: 6 lượt
01/12/2016
135 Kết quả thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS năm 2016
Số/Ký hiệu: 247/BC-BCĐPCGD ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 288 lượt / Tải về: 1 lượt
01/12/2016
136 Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 12379/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 370 lượt / Tải về: 28 lượt
01/12/2016
137 V/v đăng ký danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Núi Thành dự kiến kêu gọi đầu tư từ năm 2017
Số/Ký hiệu: 1481/UBND-KTHT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 405 lượt / Tải về: 51 lượt
01/12/2016
138 V/v rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Số/Ký hiệu: 1482/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 12 lượt
01/12/2016
139 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn
Số/Ký hiệu: 241/BC-UBND ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 341 lượt / Tải về: 20 lượt
29/11/2016
140 V/v phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
Số/Ký hiệu: 12043/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 460 lượt / Tải về: 73 lượt
29/11/2016